phone 046-2862451
email info@doktorsurdeg.se
Surdeg & forskning integrerat

Väldefinierade starterkulturer ger jämnare och pålitligare brödkvalitet.

Kunskap inom Surdeg och mjölksyrabakterier UNIKA KUNSKAPER

Tack vare bl.a. Clas Lönner, som är ensam svensk teknologie doktor inom ämnet surdeg, har vi unik kompetens inom området cerealier och mjölksyrabakterier. Vi har byggt upp ett bibliotek med olika bakteriestammar isolerade från olika typer av surdegar och hjälper bagerier att styra sina surdegar, för att få en hög och jämn brödkvalitet. Det perfekta surdegsbrödet ska inte vara en slump!Startkultur för surdeg STARTERKULTURER

Doktor Surdeg erbjuder två olika starterkulturer för surdegar: Kultur A6 som är isolerad från en svensk surdeg och innehåller mjölksyrabakterien Lactobacillus brevis stam A6, samt Kultur i11 som är isolerad från en isländsk surdeg och innehåller mjölksyrabakterien Lactobacillus plantarum stam i11.Konsultering inom Surdeg och mjölksyrabakterie KONSULTERING

Doktor Surdeg hjälper olika typer av livsmedelsföretag att handskas med starterkulturer i sin produktion. Förutom bagerier så kan till exempel företag inom frukt och grönsaker dra nytta av mjölksyrabakterier som kan mjölksyrafermentera dessa råvaror. Vi genomför även på uppdrag olika typer av analyser, som antalsbestämning av mjölksyrabakterier och jästsvampar samt analys av pH, syratal och halterna L-laktat, D-laktat och Acetat i livsmedel.

DOKTOR SURDEGKULTURER

 • Surdegsbröd kultur A6
 • Kultur A6

  Kultur A6 (isolerad från en svensk surdeg) innehåller mjölksyrabakterien Lactobacillus brevis stam A6, som bildar både mjölk- och ättiksyra samt koldioxid (CO2), när den växer till i surdegen. Den ger surdegen en frisk syrlig smak och passar utmärkt till mörka bröd. Ger en tydlig förbättring av rågmjölets bakegenskaper och av brödets hållbarhet, både i fråga om färskhet och mögelresistens.Används även med fördel i ljusa bröd för fylligare smak. Bakterien Lactobacillus brevis, kan man förutom i surdegar, också hitta i surkål, andra syrade grönsaker samt i öl (där bakterien dock orsakar att ölen förstörs).

 • Surdegsbröd kultur i11
 • Kultur i11

  Kultur i11 (som är isolerad från en isländsk surdeg) innehåller mjölksyrabakterien Lactobacillus plantarum stam i11, som huvudsakligen bildar mjölksyra när den växer till i surdegen. Den ger surdegen en mild syrlig smak och passar utmärkt till ljusa bröd. Används även med fördel i mörka bröd för en lite mildare syrlig smak och en väsentlig förbättring av rågmjölets bakegenskaper. Bakterien Lactobacillus plantarus är vanligt förekommande i växtriket, vilket ju också hörs på namnet. Den finns t.ex. i surkål och en specifik stam av denna bakterieart, kallad 299v, är också den aktiva bakterien i hälsodrycken ProViva®.
TJÄNSTER
 • Forskning & utveckling hos Doktor Surdeg
 • Forskning & utveckling hos Doktor Surdeg
 • Analyser & identifiering av mjölksyrabakterier hos Doktor Surdeg
 • Analyser & identifiering av mjölksyrabakterier hos Doktor Surdeg
 • Konsultering av mjölksyrafermenterade livsmedel hos Doktor Surdeg
 • Konsultering av mjölksyrafermenterade livsmedel hos Doktor Surdeg
 • Forskning & utveckling

  Ett av företagets huvudaktiviteter är att bedriva forskning och utveckling inom företagets intresse-område. Detta sker dels i direkt samarbete med intresserade företag eller så kan det ske i större projekt, där ofta både universitet och högskolor är involverade tillsammans med olika företag. Idag deltar exempelvis CeLac i ett TvärLivs-projekt med titeln ”Goda och hälsosamma bake-off-surdegsbröd med innovativa tekniker”.

 • Analyser

  CeLac genomför idag på uppdrag olika analyser. Det gäller främst analyser av fermenterade livsmedel och då i första hand surdeg. Analyserna som CeLac kan erbjuda sina kunder och andra intresserade är mikrobiologiska analyser, som antalsbestämning av mjölksyrabakterier och jästsvampar, samt även karaktärisering och i vissa fall identifiering av i första hand mjölksyrabakterier. Dessutom analyser av livsmedels syrainnehåll, som provets pH-värde, syratal (ett mått på totala mängden syror) samt halterna L-laktat, D-laktat och Acetat.

  CeLac erbjuder också bagerier som önskar få sin surdeg analyserad, att isolera och karaktärisera de i surdegen dominerande mjölksyrabakterierna och därefter producera dessa som starterkultur. Detta blir då en exklusiv lösning, som utgår från bageriets nuvarande surdeg.

 • Konsultering

  CeLac besitter lång erfarenhet av mjölksyrafermenterade livsmedel och då främst när spannmål utgör råvaran, som t.ex. surdeg. Företagets grundidé är att hjälpa livsmedelsföretag att utveckla sitt produktsortiment med nya innovativa livsmedel med hög kvalité och stabilitet. Förutom teknisk utveckling inbegriper det även att vara en back-up under uppstartsfasen av produktionen, inkl. analyser, och ett bollplank vid marknadsföringen av dessa nya livsmedel.
GIVE AWAY


KONTAKT

Kontakta oss gärna för ett möte eller en offert!

Doktor Surdeg Adress Ideon Science Park
Scheelevägen 19F, Lund, Sverige

Doktor Surdeg Mailinfo@doktorsurdeg.se

Doktor Surdeg Telefon046-286 24 51